ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับที่ 2 และรางวัลชมเชยในการแข่งตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาคของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1​ เนื่องในวันรพี พ.ศ.2565 

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นางสาววิภาวี มณีช่วง และนายณัฐดนัย สารวัตร นักศึกษา​ชั้นปีที่ 4
รางวัลชมเชย : นางสาวพลอยณภัทร ใช้อู๋ และนายณัฐภูมิ ศรีบัวโรย นักศึกษา​ชั้นปีที่ 4

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป เป็นกำลังใจกันต่อน้า